Het dartbord en puntentelling

Een officieël wedstrijdbord heeft een middenlijn van 46 cm. Daar het dartspel wereldwijd verspreid is, zijn er vele verschillende spelregels ontstaan en in gebruik. In Engeland zijn er ook plaatselijk andere dartboarden in gebruik, bekend als Fivers, Yorkshire, Irisch, of Manchester.

Ook is de afstand tot het bord waarop gegooid wordt verschillend. Het afgebeelde clockboard is echter het populairst en de meest gebruikte afstand is 237 cm. Het dartboard hangt aan de muur op een hoogte van 173 cm, gemeten van het middelpunt van het bord naar de vloer. De speler moet met beide voeten achter de "Oche" , "Hockey" of "werplijn" blijven. De afstand van de werplijn tot de loodlijn van de voorzijde van het bord op de vloer is 237 cm.

De sectoren op het bord tellen voor het getal dat bij de sector staat. Het middelpunt met een diameter van 1½ cm heet Bull, Bull's Eye of Dosser en telt voor 50 punten of dubbel 25. Om dit middelpunt is een dubbele ring, de 25-ring genaamd. Deze is 25 punten waard. Op 8 cm van de bovengenoemde ring vindt men de twee ringen, de triple ring.

De score van de daarin geworpen darts wordt met 3 vermenigvuldigd. Op 5,2 cm van de buitenste triple ring vindt men de twee buitenste ringen, de dubbel ring. Hier wordt de score verdubbeld.