De baan

1. Het dartbord moet worden opgehangen zoals hieronder is aangegeven.

Het dartbord moet zodanig tegen een muur worden bevestigd, dat het middelpunt van het dartbord, de bull, zich op 173 centimeter van de vloer bevindt.

De gooiafstand moet, horizontaal vanaf de voorkant van het dartbord gemeten, 237 centimeter bedragen. Bij vroegtijdig naar voren lopen in een worp, telt deze score niet omdat je een 'voetfout' maakt. De gooilijn, oftewel de 'ochi,' moet duidelijk worden gemarkeerd en moet minstens 45 centimeter lang zijn. Een balk waarje je voet tegenaan kan zetten is handig, omdat je dan minder snel de gooiafstand verkleind, door naar voren te schuiven metje voet.